Wat is SBR?

Zorginstellingen staan midden in de samenleving. Zij zijn actief in de zorg en dienstverlening aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de psychiatrie, ouderenzorg, welzijn en jeugdhulpverlening. Dit maakt dat het geven van openheid en transparante verantwoording van groot belang is.  

De huidige verantwoordingsprocessen zijn voor de Zorginstellingen zeer arbeids- en tijdsintensief. En brengen hoge administratieve lasten  met zich mee. SBR (Standard Business Reporting) vereenvoudigt dit proces.

System-to-system overdracht van gegevens

Mits de data logisch zijn opgeslagen behoeft de gebruiker geen of slechts enkele handmatige acties uit te voeren. De gegevens worden op basis van de gekozen taxonomie automatisch “opgehaald” uit de database en aan de gebruiker getoond in een leesbaar digitaal formulier;

Ingebouwde validatiecontroles

Het formulier toont het te verzenden rapport plus een signaleringslijst wanneer essentiële informatie niet compleet is. Pas wanneer het rapport valide is, kan men het verzenden naar de uitvragende partijen;

Beheren en verzenden van SBR-berichten geschieden via een transactiepoort

Zodra het formulier is goedgekeurd, wordt deze geplaatst in de transactiepoort. Hierin staat het rapport als html-document (leesbare vorm) en xbrl-bestand (een xml file). Nu kan de controlerend accountant worden geïnformeerd en kan het bestand digitaal worden overgedragen. Na controle plaatst de accountant de sbr-assuranceverklaring en kan de informatie worden doorgezonden naar de uitvragende partijen;

Snellere rechtszekerheid door onmiddellijke bevestiging van deponering

Het rapport wordt verzonden via een transactiepoort en men ontvangt direct digitaal de status van ontvangst door de uitvragende partij Corpodata.

Standard Business Reporting (SBR) draagt bij aan de doelstellingen efficiency, uniformiteit en transparantie.

SBR draait om gegevens, processen en techniek. En daarbij is het sleutelwoord: standaardisatie. Door gegevens op een standaard manier te verzamelen en ‘labelen’ (taggen) ontstaat eenduidigheid en zijn ze herbruikbaar voor verschillende rapportages. Hiervoor wordt een standaard gegevenswoordenboek gebruikt: de Nederlandse Taxonomie. Oftewel een set van labels, die namens de overheid wordt uitgegeven.

Ook wordt er een standaardtaal gebruikt, die deze gegevens betekenis geeft. Deze taal wordt XBRL genoemd. De software, waarin SBR is ingebouwd, is gekoppeld aan twee digitale brievenbussen, die ervoor zorgen dat de juiste rapportage naar de juiste instantie wordt gestuurd. Voor kredietrapportages aan banken is dit de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) en voor alle andere rapportages het overheidskanaal Digipoort, via welk kanaal de gegevens worden doorgezonden naar CIBG. Digipoort wordt beheerd door Logius.

Een jaarrekening omvat circa 3.000 labels. De gegevens dienen dus ergens digitaal te zijn opgeslagen. Zowel de teksten als de cijfers. Pro Management biedt daarvoor de juiste database.

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Zorginstellingen is een product van Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier