Maak dit jaar nog een afspraak met uw controlerende accountant!

 Eind juni 2017 heeft het NBA (de organisatie voor accountantskantoren) het “Groenboek” gepubliceerd. In deze handleiding gaat de accountantsorganisatie nader in op de vraagstukken, welke naar boven komen bij de invoering van SBR. Het betreft het controleproces, de presentatie van het SBR-rapport, de accountantsverklaring en ondertekening en de technische aspecten bij het deponeren uw jaarrekening.

 Let op: met ingang van het boekjaar 2017 zijn ook middelgrote ondernemingen verplicht de jaarrekening en bijbehorende verklaring van de accountant in SBR te deponeren. Dat is dus al gedurende het 1e halfjaar 2018!


In dit 45 pagina’s dikke boek staat onder andere: “Voorafgaand aan de eerste controle moet de accountant met de cliënt duidelijke afspraken maken over het SBR Assurance proces, inclusief de technische infrastructuur waarmee de SBR jaarrekening aan de accountant ter beschikking wordt gesteld.” en “Voor het communiceren van de SBR jaarrekeningen kan gebruik gemaakt worden van diverse communicatiemogelijkheden. Het verdient aanbeveling om deze communicatie vooraf af te stemmen hoe de ondernemer zijn jaarrekening bij de accountant aanlevert (email, USB, portaal etc.). Voor de accountant vraagt dit een juiste infrastructuur om deze aanlevering te verwerken.”

Maakt u dus haast met de afspraken met uw accountant, want deze moeten nog voor het 4e kwartaal 2017 worden gemaakt.

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Zorginstellingen is een product van Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier