SBR heeft invloed op werkprogramma’s

Op 15 maart 2017 bezocht ik de ICT Accountancy praktijkdag SBR, digitaal dossierbeheer en data analyse te Hoevelaken. De dagvoorzitter vroeg aan de aanwezigen of de introductie van SBR invloed heeft op bestaande werkprogramma’s.

Mijn stelling is dat ik verwacht dat er zeker wijzigingen te verwachten zijn, omdat naar mijn mening er een zekere garantie moet zijn, dat de inhoud van het SBR bericht juist en compleet is.

 

Een aantal andere mensen in de zaal stelden zich op het standpunt, dat je er van uit moet kunnen gaan, dat de gegevens die op enige wijze worden getoond in de vorm van een (leesbaar) rapport op correcte wijze door de programmatuur in een SBR worden geplaatst. Of eigenlijk beter nog: dat de leesbare vorm een correcte afspiegeling is van het SBR bericht. En ik ga daar een heel eind in mee.

Echter, door het toevoegen van digitale handtekeningen, een op een SBR taxonomie gebaseerde verklaring, een verklaring dat een Preparer Extensie is toegevoegd en beoordeeld door de accountant, maar ook door het feit dat de oorspronkelijke gegevens door de klant worden aangeboden in de vorm van een SBR bericht, kan het naar mijn mening niet anders dat werkprogramma’s enige aanpassing nodig zullen hebben.

Wij hebben binnen Pro Management vaak gediscussieerd over hoe dit digitale proces er nu precies uit zou kunnen zien. Even filosoferend:

Een organisatie stelt een jaarrekening op en produceert een SBR bericht
a. Er zal iets van een bevestiging door een bestuurder moeten zijn, dat het SBR bericht de gegevens bevat die gecontroleerd moeten worden.
b. Er zal waarschijnlijk ook iets van een digitale handtekening en/of een hash totaal aan het bericht moeten worden toegevoegd om te kunnen garanderen dat de gegevens gedurende het transport niet zijn gewijzigd.

Dit SBR bericht wordt verzonden naar de controlerend accountant
a. Er zal gevalideerd moeten worden of het SBR bericht afkomstig is van een valide klant.
b. Er zal gevalideerd moeten worden dat de ontvangen gegevens identiek zijn aan de gegevens die door de klant zijn verstuurd.

De controlerend accountant voert zijn controle werkzaamheden uit
a. Indien zaken aangepast moeten worden, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en wordt het proces vanaf punt 1 herhaald.

Afronding controle
a. De accountant stelt op basis van de verklaringen taxonomie een SBR bericht samen met daarin de toepasselijke verklaring.
b. De accountant voegt een digitale handtekening en/of hash totaal toe aan de combinatie van SBR bericht met jaarrekening en SBR bericht met verklaring.
c. De accountant stuurt dit gecombineerde bericht retour naar de klant.

Klant beoordeelt resultaat controle
a. Indien akkoord dan kan het SBR bericht worden verstuurd naar uitvragende partij
Ik besef dat dit zeker geen complete procesbeschrijving is, maar het geeft toch wel een aantal punten aan, die mijns inziens in een werkprogramma moeten worden opgenomen.

Aad Bergman, Pro Management Software.

SBR Webmanager

Contact

Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 451 76 76

SBR voor Zorginstellingen is een product van Pro Management Software B.V.

Privacyverklaring

KvK:  nr. 76704734
BTW: NL 8607.61.836.B01

Uw dossier